Информация за центъра

„Център за превенция на насилието и престъпността” гр. Бургас работи от юни 2009 г. Проектът е реализиран по силата на тристранно споразумение между три институции - Община Бургас, Областна дирекция на МВР - Бургас и Асоциация ”Деметра”. Подобен център и подобен вид сътрудничество между институции и НПО са новост за страната. Той е единствен в страната, който работи с т.н. мултидисциплинарен екип - общински служител, социален работник, полицейски инспектор, юрист и психолог. На едно място всички специалисти обединяват усилията си в решаването на проблема на пострадалия от насилие. Това е място, където пострадалите без притеснение могат да разкажат  за болката си, и да получат съдействието от  квалифицирани специалисти. Центъра  разполага с приемна, стая за конфиденциални разговори и конферентна зала с 26 места. Санитарните му помещения са пригодени за ползване от хора с увреждания, при входа е изградена рампа, а в непосредствена близост има паркоместа за инвалиди.


ЕкипЕкип на "Център за превенция":

1. Валентина Станкова- общински служител
2. Галина Гроздева- социален работник
3. Невена Милчева -юрист
4. Кристина Георгиева- психолог
5. Антоанета Тодорова-полицейски инспектор
6. Мария Анастасова- полицейски инспектор