Цели и задачи

Център за превенция на насилието и престъпността·  Предоставяне на мултидисциплинарни услуги за пострадали от насилие лица
·  Провеждане на специализирани обучения на представители на полицията, магистрати, на местната власт, социални служби, на НПО и др.
·  Разработване и прилагане на социални програми за работа с извършители на насилие
·  Разработване  и предоставяне на специализирани социални услуги за жертви на домашно насилие
·  Извършване на постоянен международен  и междуинституционален обмен и сътрудничество
·  Ангажиране на институциите с проблемите на хората, претърпели насилие с цел включването им в реформата на здравеопазването и социалните грижи       
.  Разработване на програми за организиране на дискусии и информационни беседи в училищата с цел предоставяне на знания и информация на негативните последици от агресия и насилие сред младите хора.

Разгледайте презентацията на Центъра за превенция на насилието и престъпността