За контакти

"Център за превенция на насилието и престъпността":


адрес: гр. Бургас, бул. "Мария Луиза" №9

тел./факс: 056/82-52-05

e-mail: centarzaprevencia@abv.bg

www.centarzaprevencia.org

 

 


 

Важни телефонни номера:

112 - Единен номер за спешни повиквания   
080018676 - Национална гореща телефонна линия за пострадали от насилие
056/825205 - „Център за превенция на насилието и престъпността” гр. Бургас
056/894-817 - Съдебна медицина Бургас
056/87 8-8 55 -  Районен съд Бургас


Обратна връзка


captcha