Дейности

Услуги, предлагани в „Център за превенция на насилието и престъпността”:

1. Услуги за пострадали от домашно насилие:
    - Консултация с общински служител за разпознаване на проблема, незабавна оценка на нуждите и първично насочване към релевантни служби и специалисти.
    - Консултация с психилог за преодоляване на травматизиращото събитие.
    - Консултация със социален работник за обсъждане на варианти за справяне със ситуацията и вземане на правилните решения.
    - Консултация с полицейски инспектор    за съдействие при написване на заявление, насочване и координиране на дейността с полицейските служители от РУП.
    - Юридическа консултация за  предоставяне  възможностите за закрила по Закона за защита срещу домашно насилие и съдействие при изготвяне на Молба по ЗЗДН.
    - Насочване при необходимост за настаняване в Кризисен център
   
2. Услуги за извършители на домашно насилие.

Специализирана програма за работа с извършители на домашно насилие.
Провежда се въз основа на постановена от съда мярка по чл.5 ал.1 т.5 от Закона за защита от домашно насилие. Програмата предлага методика за ефективна и практически приложима специализирана програма за извършители на домашно насилие , за промяна на нагласи, ценности и поведение на лица с агресивно поведение. Включва първоначални оценъчни сесии и групов тренинг с времетраене два часа, веднъж седмично в продължение на шест месеца.

3. Превантивни дейности:
    - Информационни беседи с ученици, провеждани в конферентната зала на Центъра или в учебното заведение.
    - Обучения на професионалисти
    - Издаване на брошури, плакати и флаери.