Начало

"Център за превенция на насилието и престъпността" гр. Бургас е съвместен проект между Община Бургас, ОД на МВР гр. Бургас и Асоциация "Деметра". Целта му е предоставяне на консултативни услуги за пострадали от домашно насилие - жени, мъже и деца, разработване и осъществяване на специализирани програми за работа с извършители на насилие, както и превантивни дейности за учащи се - информационни беседи, тренинги и  обучения на ученици, издаване на брошури, плакати и флаери, провеждане на изследвания - анкети и проучвания.

 

Сформирания мултидисциплинарен екип предоставя комплексна грижа за клиента, чрез консултативна дейност, която се осъществява от различни специалисти - психолог, социален работник, юрист, полицейски инспектор и общински служител.

 

Няма лесни решения, има хора, които ще те изслушат без да те съдят и ще ти дадат съвет. Можеш да обсъдиш проблема за насилието, извършено срещу теб, знаейки, че разговорът ще остане поверителен!