Помощ

Жертва ли сте на домашно насилие?

Ако вашият партньор :
- Ви крещи , обижда, оскърбява или удря;
- Отнася се с Вас като с предмет, който му принадлежи;
- Постоянно Ви контролира, заповядва, взима еднолично всички решения, не се съобразява с Вас и не се интересува от  Вашето мнение;
- Държи се жестоко с Вас , лесно губи контрол, хвали се с това, че се държи лошо с Вас
- Налага сексуални отношения против Вашето желание и Ви заплашва;
- Опитва се да Ви манипулира, да Ви изнудва;
- Употребява наркотици и алкохол и склонява и Вас да ги употребявате;
- Счита, че Вие сте длъжна винаги да остъпвате и да бъдете „послушна”;
- Контролира еднолично семейния бюджет;

Ако дори едно от изброените неща се случва на Вас, може да се говори за насилие!!!!!!

Законът те защитава!
Закон за защита срещу домашно насилие е в сила от 2005г. в България. 
Ако си пострадал от домашно насилие можеш да подадеш молба до Районен съд за налагане на спешни мерки за защита срещу домашно насилие. Молбата се подава в срок до 1 месец от акта на насилие. След като се разгледа молбата ти, съдът може да:
- Задължи насилника да се въздържа от домашно насилие;
- Отстрани насилника от съвместно обитаваното жилище;
- Забрани на насилника да приближава жилището, местоработата и местата за социалните ти контакти  и отдих;
- Определи местоживеенето при  пострадалия родител;
- Задължи насилника да посещава специализирани програми;

 


 

Важни телефонни номера:

112 - Единен номер за спешни повиквания   
080018676 - Национална гореща телефонна линия за пострадали от насилие
056/825205 - „Център за превенция на насилието и престъпността” гр.Бургас
056/894-817 - Съдебна медицина Бургас
056/87 8-8 55 -  Районен съд Бургас