80% от случаите на домашно насилие започват след употреба на алкохол

80% от случаите на домашно насилие започват след употреба на алкохол, съобщи Валя Станкова, представител на Община Бургас в Център за превенция на насилието и престъпността.

„Много често в разказите на жертвите на домашно насилие се повтаря това, че съпрузите или приятелите им употребяват много често алкохол“, коментара Станкова. Възрастта и социалния статус на жените жертви на домашно насилие са различни. Много жени в България не са наясно, че съществува Закон за защита срещу домашно насилие, посочи специалистът. В страната той е отскоро приет, преди 5-6 години. По думите на Станкова зачестяват случаите на психическо насилие. Рядкост в Центъра са случаите на мъже, които са жертви на физическо насилие, по-често се оплакват от физическо насилие от страна на своите половинки. Възрастни хора са най-често жертви на домашно насилие от мъжете. Зачестяват случаите на насилие от страна на деца спрямо техните родители. Тенденцията за това се корени може би във финансовата криза и нестабилност в семействата.Кризисният център за временно наставяне на жертви на домашно насилие функционира към Центъра за превенция на насилието от миналата година. Към момента капацитетът му е почти запълнен. Насочването става от Центъра за превенция на насилието и престъпността.


Единственото условие за настаняване е жертвите на домашно насилие да подадат молба за защита към съда. Капацитетът на Кризисния център е от осем лица, дежурствата на социалните работници са 24-часови. Срокът за настаняване е най-много до три месеца. След случаи, в които жертвите се отказват от подадените молби за защита на съда, след разговор или молби от страна на насилника, от Центъра провеждат по-продължителни консултации с психолог и социалния работник, за да са сигурни жените в решението си.
Източник: Радио „Фокус“

автор : анонимен
публикувано на : 24 окт 2011