Представител на Фондация ОАК посети "Център за превенция"

На 15.11.2011г. на посещение в „ Център за превенция на насилието и престъпността" бе представител на фондация ОАК - г-жа Medina Haeri. Гостенката се запозна с дейността му, разговаря с екипа, и бе изключително впечатлена от доброто взаимодействие между община, полиция и неправителствена организация. Oak Foundation е международна фондация, която е направила повече от 2,100 безвъзмездни дарения за организации с нестопанска цел по целия свят от създаването си през 1998 г.. OАК има своето седалище в Женева, Швейцария, както и офиси в седем други държави, включително и Белиз, България, Дания, Етиопия, Великобритания, САЩ и Зимбабве.
Г-жа Medina Haeri посети и разгледа с интерес и Кризисен център
автор : В.Станкова
публикувано на : 17 ное 2011