Зам.председател на Борда на Фондация OAK посети "Център за превенция"

На 21.11.2011г. екипът на „Център за превенция" бе домакин на работна среща по проект: " Умения за успешна социална интеграция след институционална грижа", осъществяван с финансовата подкрепа на Фондациите ОAK Foundation Швейцария и VILLUM FONDEN Дания. Целта на проекта е свързана с улесняване на психологичната интеграция на деца от институции, чрез повишаване на възможностите за професионална и социална реализация и подготовка за преход към самостоятелен живот. Дейностите по проекта се осъществяват с деца и младежи от Дом за социална услуга на деца в общността от 7 до 18г."А.Г.Коджакафалията", Защитено жилище за деца в риск, Център за настаняване от семен тип Ронкали" и Защитено жилище за млади хора с увреждания. Участници в срещата бяха Директорите на изброените домове, възпитатели, деца и младежи от целевата група. На срещата екипът на „ Център за превенция" запозна аудиторията с дейността си, представи специалистите в него, както и престоящите инициативи във връзка със световните дни на насилието. Специални гости на работната среща бяха г-жа Карълайн Търнър-зам.председател на Борда на Фондация OAK, г-жа Таня Ковачева и г-жа Пресияна Манолова -програмни координатори за Източна Европа на швейцарската фондация. Представителят на Община Бургас в Центъра за превенция подари от името на институцията , която представлява снимки и рекламни материали от забележителности на града ни, за което гостите изказаха специална благодарност.

автор : В. Станкова
публикувано на : 22 ное 2011