На 01.12.2011г. се проведе пресконференция на "Център за превенция на насилието и престъпността" в Културен център "Морско казино"

Днес 01.12.2011г.  от 10.30ч. в Културен център „Морско казино" се проведе пресконференция на „Център за превенция на насилието и престъпността"

  , свързана с представянето на Кампания „ 16 дни срещу насилието над жени" 2011г.


Глобална  кампания за борба с домашното насилие

От 1991г. насам, хиляди активисти от всички краища на света участват в кампанията „16 Дни на активизъм срещу насилието, основано на пол". Основните послания на кампанията - правата на жените са човешки права и насилието срещу жени представлява нарушение на човешките права - са послания, сплотяващи женските движения. Признавайки, че насилието над жени засяга хора от всяка държава, раса, класа, култура и регион, кампанията    предоставя възможност за активистите да работят заедно в солидарност и да използват този период на повишено международно внимание.

Насилието над жени, включително домашното насилие, е един от най-сериозните форми на нарушаване на правата на човека въз основа на полoвата му принадлежност. То лишава жените от възможността да се ползват от основните си свободи. Като излага жените, поради пола им, на физическа, сексуална и/или психологическа злоупотреба в семейството или домакинството, насилието над жените се превръща в сериозно препятствие пред равнопоставеността между жените и мъжете.

Изследванията сочат, че между ¼ и ½ от всички жени са малтретирани от интимните си партньори 1/10 са били жертва на сексуално насилие, включващо употребата на сила и че между 40 и 70% от убийствата на жени са извършени от техните интимни партньори. Анализът на вторичните данни показва, че между 12% и 15% от всички жени са имали връзка, включваща домашно насилие след 16-годишна възраст. Много от тях продължават да страдат от сексуално и физическо насилие от страна на бившите си партньори дори и след приключване на връзката. . Въпреки известни вариации в статистическите данни, жените са жертви в 95% от докладваните случаи на насилие между партньорите.Макар да е истина, че и жените могат да имат насилствено поведение спрямо своите партньори и че домашното насилие съществува и в еднополовите партньорски връзки, по-голямата част от проявите на насилие се извършват от мъже в тяхната непосредствена социална среда, най-често срещу техните партньорки или бивши  партньорки

Въпреки положителния напредък по отношение на законодателството, политиките и практиките в борбата с насилието над жени н неговите различни форми, то е все още широкоразпространено в страните членки на Съвета на Европа. Голям брой жени продължават да страдат от домашно насилие в непосредствената си социална среда, най-често от страна на своите партньори или бивши партньори. Домашното насилие е престъпление. Жертвите на домашното насилие трябва да получат същата защита и помощ от съдебната система и правителствените институции както и другите жертви на престъпления. Само защото това се случва в уединеността на дома, не означава, че не е отговорност и на държавата.

 

„Център за превенция на насилието и престъпността"

            Център за превенция на насилието и престъпността" работи от 2009г. със създаден мултидисциплинарен екип от специалисти от трите институции /Община Бургас, ОД на МВР и Асоциация"Деметра"/, участвали в създаването му. Това е един уникален модел  за България на взаимодействие между институциите, целящ да осигури  комплексна грижа на пострадалия в борбата му с насилието. Екипът се състои от социален работник, психолог, юрист, полицейски служител и общински служител. Като всеки от експертите помага на жертвите на насилие от позицията на своята компетенция. От стартирането на дейността му до настоящия момент през Центъра са преминали   617 жени жертви на насилие. Подготвени са 168 Молби за защита срещу домашно насилие. Паралелно с консултирането на пострадали от насилие,  ние развиваме и превантивна дейност  сред ученици  от различни възрасти под формата на информационни беседи. Като до този момент са проведени близо  25 срещи с 250 подрастващи. Това, което е новост за нас е стартиралата през миналия месец специализирана програма за работа с извършители на насилие.

 

 

Акценти в настоящата кампания

Център за превенция на насилието и престъпността" се присъединява към кампанията в национален мащаб, в която участват всички центрове, предоставящи услуги за жертви на насилие , и които са част от Алианс за защита срещу домашно насилие. Алиансът поставя следните акценти  в настоящата кампания:

1.     Предложения за законодателни промени в тражданското и наказателното законодателство:

                 -В ЗЗДН/ някои основни промени - прехвърляне на доказателствената тежест в процеса за ДН върху извършителя; срокът за подаване на молба за защита по закона да започва да тече от последния акт на насилие, което означава, че съдът ще трябва да взема предвид и историята на насилието; да се въведе предаването на оръжието като изрична мярка за защита.

-                  В наказателното законодателство - средната телесна повреда между съпрузи и близки роднини да се преследва от държавата като престъпление от общ характер; телесни повреди срещу лицата от кръга на защитените по ЗЗДН да се наказват по-строго, отколкото същия тип телесна повреда между лица без такава връзка; да се засили отговорността за неизпълнение на съдебната заповед за защита, като повторното нарушаване изрично да се наказва с по-строго наказание. Тези мерки ще позволят задържане на най-рисковите насилници, ефективно разследване и наказването им и ще позволят да се спасят много потенциални жертви.

2.     „Център за превенция" се присъединява към апела на всички организации за подписване и ратифициране от страна на РБългария на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба срещу насилието срещу жени и домашното насилие, открита за подписване и ратификация през май 2011 година. Конвенцията е подписана от 17 държави към настоящия момент и е вече ратифицирана от Германия. Конвенцията ще осигури всеобхватна защита срещу всякакви форми на насилие срещу жените, включително срещу домашното насилие. Тя изисква от държавите да насърчават и подкрепят активните неправителствени организации в тази област.

3.      „Център за превенция" организира конкурс за рисунка или есе на тема"Свят без насилие". В него взеха участие ученици от ОУ"В.Левски" гр.Българово,  СОУ "Добри Чинтулов",  СОУ"Кирил и Методий", ОУ"В.Априлов", ГРЕ „Г.С.Раковски", ОУ"Л.Каравелов", ОУ"Найден Геров", ОУ"Хр.Ботев" кв.Ветрен, СОУ"К.Преславски", ОУ"Елин Пелин", ПГМЕЕ. Получени и оценени бяха 120 рисунки и 6 есета на участници от 1 до 12 клас. Творбите ще бъдат изложени в зала „Георги Баев" на Културен център „Морко казино" на 01.12.2011г. Отличилите се участници бяха  наградени от г-жа Ананиева- зам.кмет „Култура и образование".

 

 

 

 

автор : В.Станкова
публикувано на : 01 дек 2011