Обучение на специалисти, работещи в Кризисен център

За периода от 22.01-30.01.2015г. в конферентната зала на "Център за превенция на насилието и престъпността" гр. Бургас се проведе обучение на екипите, работещи в двата кризисни центрове на Асоциация"Деметра". Ана Буриева-председател на Асоциация "Деметра" и Ангел Симеонов- координатор на социалните центрове на "Деметра" представиха законовата и подзаконовата нормативна база, регламентираща дейността на кризисните центрове, наредбите и методиките за предоставянето на услугата "Кризисен център".
автор : Валентина Станкова
публикувано на : 27 яну 2015